Biuletyn Informacji Publicznej
Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku

      Co to jest?

Bieżące informacje o przetargach pod adresem:

www.gak.gda.pl/informacje/przetargi

Pani Mirosława Ciesielska

Pani Teresa Kuśmierska

Gdański Archipelag Kultury
ul. Dworcowa 9
80-026 Gdańsk
 
 
tel. +48 58 306 66 76
tel./ fax + 48 58 309 04 54
email: sekretariat@gak.gda.pl
 
NIP 583-10-10-860   REGON 000282984