Biuletyn Informacji Publicznej
Gdański Archipelag Kultury w Gdańsku

      Co to jest?
Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora

Dyrektor Gdańskiego Archipelagu Kultury ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie

Regulamin

Oświadczenie

Kwestionariusz

Informacja o zmianie terminu

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 30.08.2019r. godz. 16.00 w siedzibie Gdańskiego Archipelagu Kultury 
ul. Dworcowa 9, 80-020 Gdańsk, sekretariat  (1piętro), 
w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nazwa stanowiska na które chcą Państwo aplikować i nazwę placówki GAK do której Państwo aplikują” 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z ogłoszeniami, dokumenty rekrutacyjne należy własnoręcznie podpisać.

Oferty, które wpłyną do siedziby GAK określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane. 
Wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszeni telefonicznie na rozmowy kwalifikacyjne. 
Administratorem danych osobowych jest Gdański Archipelag Kultury. 
Złożone dokumenty do celów rekrutacji nie będą zwracane poszczególnym osobom, zostaną zniszczone, w ciągu 3-ch miesięcy od daty zakończenia rekrutacji.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 82
Wprowadzony przez: Sławomir Nichczyński
Data opublikowania: 2019-06-17 15:40:39
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-08-20 14:39:39 Sławomir Nichczyński
2019-08-20 14:36:28 Sławomir Nichczyński
2019-06-17 15:53:17 Sławomir Nichczyński
2019-06-17 15:49:20 Sławomir Nichczyński
2019-06-17 15:47:46 Sławomir Nichczyński
2019-06-17 15:46:56 Sławomir Nichczyński
2019-06-17 15:45:09 Sławomir Nichczyński
2019-06-17 15:44:23 Sławomir Nichczyński